Czystość i porządek

Segreguj odpady

b5 str 1   segreguj odpadyb5 str 2   odpady problemowe

Przypominamy

zakazZgodnie z regulaminem porządku domowego uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach ( pkt. VII poz. 2.) 
w klatkach schodowych, dźwigach i pomieszczeniach ogólnych budynku obowiązuje ZAKAZ PALENIA. 
Zabrania się używania otwartego ognia i porzucania niedopałków.

Informacja dla mieszkańców S. M. "WICHROWE WZGÓRZE" 
dotycząca utrzymywania zwierząt

1. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości. 
2. W miejscach publicznych zwierzęta domowe (w szczególności psy) mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do kontroli zachowania się zwierzęcia, przestrzegając następujących zasad: 
a) pies musi być prowadzony w kagańcu i na smyczy, 
b) dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie na terenie, gdzie właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, a pies ma założony kaganiec, 
c) zwolnione z obowiązku noszenia kagańca są psy, których budowa anatomiczna uniemożliwia jego założenie, przy czym wówczas pies winien być prowadzony na smyczy. 
3. Zwierzęta domowe pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dostarczeniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Koszty pobytu zwierzęcia w schronisku i opieki weterynaryjnej ponosi właściciel. (Za psa włóczącego się uważa się psa, który nie może być w każdej chwili przywołany przez swojego opiekuna). 
4. Osoba, pod której opieką przebywa zwierzę w miejscu publicznym, zobowiązana jest do uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. 
5. Odchody zwierzęce powinny być zbierane przy pomocy torebek dostępnych odpłatnie w dystrybutorach rozmieszczonych na terenie miasta lub innych torebek, woreczków, itp. 
6. Dopuszcza się wyrzucanie psich nieczystości do koszy przyulicznych lub pojemników na odpady zmieszane. 
7. Zabrania się wprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok. 

KODEKS WYKROCZEŃ 
Art. 77. 
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. 
Art.117. 
Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 zł albo karze nagany. 
Art. 145. 
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Ulotka informacyjna dla właścicieli psów

Straż Miejska w Kielcach opracowała ulotkę informacyjną zawierającą aktualne przepisy prawne określające obowiązki właścicieli psów.

ikona pdf 25


Ulotka

Zużyty Sprzęt Elektroniczny i Elektryczny: Elektrośmieci

Elektrośmieci

Duże elektrośmieci to zużyte, przestarzałe lub zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne takie jak: pralka, lodówka, suszarka do ubrań, zmywarka, kuchnia elektryczna, zamrażarka lub duży TV.

PUNKT ZBIERANIA ELEKTROŚMIECI
ul.Radomska 20C, Parking CH Real
tel. 801 011 180, 22 431 82 60
Pierwsza sobota miesiąca godz. 9.00-14.00

BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻYCH ELEKTROŚMIECI Z DOMU

ZADZWOŃ I ZAMÓW BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻYCH ELEKTROŚMIECI Z DOMU!
tel. 2222 333 00 Infolinia ogólnopolska czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 17:00 oraz w soboty od 9:00 -13:00.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Harmonogramy wywozu odpadów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15