Przetargi

Przetarg nieograniczony V

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze" w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73
ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadania:

1. Remont elewacji budynku użytkowego siedziby Spółdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny - osobiści, pokój nr 9 w godz. 9.00 - 14.00 lub telefonicznie nr tel. 41-331-75-56 wew. 21.
Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe ww. pokoju do dnia 29.04.2019 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni pok. nr 19 lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni:
R.B. S.A. O/Kielce 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.

Cena specyfikacji: 50,41 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.04.2019.r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony IV

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze" w Kielcach ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:
Zad. I. Remont balkonów budynków wielorodzinnych.
Zad. lI. Projekt termodernizacji budynków wielorodzinnych.
Zad. IlI. Wykonanie i montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji budynku czteropiętrowego.
Zad. IV. Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Zad. V. Wymiana pochwytów PCV na poręczach balustrad w klatkach schodowych.

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9.00-14.00 - pokój nr 6, tel. 41/331-75-56 wew. 17

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w ww. pokoju do dnia 15.04.2019 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni, pok. nr 19 lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni RB. S.A. O/Kielce 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto.

Przetargi odbędą się w dniu 16 kwietnia 2019 r. od godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania prżyczyn.

Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wichrowe Wzgórze’’ w Kielcach
ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i zawarcia umowy przeniesienia własności lokali mieszkalnych położonych przy ulicy:

ul. Marsz. Piłsudskiego 16/4 godz. 11.00
o pow. 39,64m² (2 pokoje - I piętro) Wartość rynkowa lokalu wynosi 120.260,00 zł.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20/79 godz. 11.30
o pow. 35,80m² (1 pokój-VIII piętro) Wartość rynkowa lokalu wynosi 95.070,00 zł.
ul. Bp. Jaworskiego 8/28 godz. 12.00
o pow. 39,64 m² (2 pokoje – parter) Wartość rynkowa lokalu wynosi 117.730,00 zł.

Przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oraz ich pełnoletnich dzieci wspólnie z nimi zamieszkującymi odbędzie się w dniu 08.05.2019r.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w dniu przetargu w kasie Spółdzielni lub na n/w Rachunek Bankowy do godz. 10.00
Jeżeli przetarg ograniczony nie dojdzie do skutku odbędzie się przetarg nie ograniczony od godz. 12.30 Wadium jak wyżej wpłacić do godz. 11.30

Rachunek Bankowy nr 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586

Dowód osobisty wraz z potwierdzeniem zapłaty okazać w dniu przetargu pok. nr 7

Z osobą wygrywającą przetarg zastanie zawarta Umowa Notarialna na ustanowienie odrębnej własności lokalu. Koszt zawarcia Aktu Notarialnego obciąża wygrywającego.
Lokale można oglądać w dniach 24-26.04.2019r. w godz. 11.00- 14.00
Klucze znajdują się w pokoju numer 7 tel. 41-331-75-56 wew. 18

Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin Przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15