Przetargi

Przetarg XIII

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze" w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:

Zad. I. Przegląd wentylacji w budynkach wielorodzinnych
Zad. II. Wymiana sieci cew na obszarze wymiennika W4

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9.00- 14.00
Zad. I, II-pokój nr. 6 tel. 41-331-75-56 wew.17.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe ww. pokojach do dnia 12.09.2019 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni, pok. nr 19 lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr R.B. S.A. O/Kielce nr. 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni - pok. nr 8, w dniu 13 września 2019 r. o godz.:
Zad. I-12:00
Zad. II-12:30

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg XII

Zarząd·Spótdzielni·Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach·ul Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy n/w zadania: 

Zad. I Remont klatek schodowych w budynku czteropiętrowym - szt. 9
Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9:00 - 14:00
Zad. I - pokój nr 6 - tel. 41-331-75-56 wew. 17

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w/w pokoju do dnia 12.09.2019 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni pok. nr 19 lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr R.B S.A. O/Kielce nr. 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni - pok. nr 8 w dniu 13 września 2019 r. o godz. 13:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15