Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZARZĄD SPOŁDZIELNI MIESZKANI0WEJ "WICHROWE WZGORZE"
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73, 25-408 KIELCE

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie prac:
Zadanie 1.
Wymiana wodomierzy zamontowanych w pionach technicznych na klatkach schodowych na nowe z przemontowaniem modułów radiowych oraz wymiana ciepłomierzy w budynku wielorodzinnym przy ul. I. Daszyńskiego 23 w Kielcach.

Zadanie 2.
Wykonanie nawierzchni syntetycznej boiska.

Zakres robót zamieszczony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można nabyć w siedzibie Spółdzielni.
Koszt Specyfikacji wynosi 50,41 zł.
Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczno-Eksploatacyjny tel. 41 331 75 56 wew.27.

Oferty na zadania wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia 19.08.2021 r.
Otwarcie ofert nastąpi:
Zadanie 1 -19.08.2021 r. o godz.12.00.
Zadanie 2 -19.08.2021 r. o godz.12.30.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych będących w zarządzaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Wichrowe Wzgórze” w Kielcach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wichrowe Wzgórze” w Kielcach
ul. Nowaka Jeziorańskiego 73 ogłasza przetarg nieograniczony na :


„Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych będących w zarządzaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Wichrowe Wzgórze” w Kielcach.

Zakres projektu i termin jego wykonania są zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , którą można nabyć w siedzibie Spółdzielni .
Koszt specyfikacji wynosi 50,41 zł., płatne w kasie Spółdzielni bezpośrednio przed jej odbiorem .
Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel. 41-331-75-56 wew.27.
Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia
14.05.2021 r. godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni .
Otwarcie ofert nastąpi 14.05.2021 r. o godz. 12.00.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg IV/2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wichrowe Wzgórze"

25-408 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73


Ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:

Zad. I Odwodnienie piwnic budynku wielorodzinnego

Zad. II Wymiana instalacji wodnej w pawilonie handlowo-usługowym

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9:00 do 14:00 pokój nr 6 - tel. 41 331 75 56 wew. 17

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w ww. pokoju do dnia 01.04.2021 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni, pok. nr 19, lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni R.B SA O/Kielce 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu. 

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto.

Przetargi odbędą się w dniu 06.04.2021 r. od godziny 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 73, pok. nr 11.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGÓW Z 18.02.2021 r.

I. Docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego średniowysokiego przy ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego 61
Wykonawca: EURBUD POLAK & ZATORSKI sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce
Termin realizacji: do 30.09.2021 r.

II. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 91
Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MARBUD I” s.c. M. & M. Pacholec ul. Strycharska 4, 25-659 Kielce
Termin realizacji: do 30.09.2021 r.

III. Termomodernizacja wraz z remontem przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 111
Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MARBUD I” s.c. M. & M. Pacholec ul. Strycharska 4, 25-659 Kielce
Termin realizacji: do 30.09.2021 r.

IV. Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Biskupa Jaworskiego 24
Wykonawca: COMPLIDO Michał Dziubek, Domaszowice ul. Walerego Przyborowskiego 91, 25-351 Kielce
Termin realizacji: do 30.09.2021 r.

Przetarg III/2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wichrowe Wzgórze"

25-408 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73


Ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:

Zad. I Wykonanie schodów, parkingów oraz chodników na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach

Zad. II Wymiana tablic wstępnych w maszynowniach i oświetlenia szybów dźwigowych

Zad. III Remont kominów wentylacyjnych

Zad. IV Wymiana poziomów w piwnicach budynków

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9:00 do 14:00 

Zad. I - pokój nr 9 - tel. 41 331 75 56 wew. 21

Zad. II - IV - pokój nr 6 - tel. 41 331 75 56 wew. 17

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w ww. pokoju do dnia 16.03.2021 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni, pok. nr 19, lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni BNP PARIBAS O/Kielce 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu. 

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto.

Przetargi odbędą się w dniu 17.03.2021 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 73, pok. nr 8.

Zad. I godz. 12:00 

Zad. II godz. 12:30

Zad. III godz. 13:00  

Zad. IV godz. 13:30 

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Przetarg II/2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wichrowe Wzgórze"

25-408 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

Ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:

Remont klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach

Przetarg I Malowanie klatek schodowych (1 budynek)

Przetarg II Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych klatek schodowych  (4 budynki)

Przetarg III Wykonanie pochwytów PCV balustrad klatek schodowych  (3 budynki)

Przetarg IV Remont wiatrołapów  (2 budynki)

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9:00 do 14:00 pokój nr 6 - tel. 41 331 75 56 wew. 17

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w ww. pokoju do dnia 17.02.2021 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni, pok. nr 19, lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni R.B. S.A. O/Kielce 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu. 

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto.

Przetargi odbędą się w dniu 10.03.2021 r. godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 11.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15