Przetargi

Przetarg nieograniczony II

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach ul. Jana Nowaka Jesiorańskiego 73

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw.zadań:

Zad. I. Montaż lamp z czujnikiem ru­chu na klatkach schodowych.

Zad. II. Remont instalacji odgromowej pomiary okresowe.

Zad. III. Remont klatek schodowych.

Zad. IV. Remont kominów wentylacyjnych.

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9.00-14.00
Zad. I-IV - pokój nr 6 - tel. 41 331-75-56 wew. 17.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe ww. pokoju do dnia 27.02.2019 r. po uprzednim dokonaniu
wpłaty w kasie Spółdzielni pok. nr 19 lub przelewu na rachunek bankowy Spóldzielni R.B. S.A. O/Kielce
48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.
Cena specyfikacji - 50,41 zł biutto.

Przetargi odbędą się w dniu 28 lutego 2019 r. od godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8.
Spółdzielnia zastrzega sobię piąwo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony I

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze" w Kielcacl1, ul. Jana Nowaka Jeziorańiskiego 73

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:

Zad. I. Remont ocieplenia ścian 4 budynków mieszkalnych W-70 

Zad. II. Wykonanie schodów, parkingów oraz chodników

Zad. III. Naprawa cząstkowa ulic i ciągów pieszych

Zad. IV. Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9.00-14.00
Zad.I, IV - pokój nr 6 tel. 41/331-75-56 wew. 17
Zad.II, III- pokój nr 9 tel. 41/331-75-56 wew. 21

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w ww. pokojach do dnia 20.02.2019 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdziel­ni, pok. nr 19 lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr R.B. S.A. O/Kielce nr 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu. Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto.

Przetargi odbędą się w dniu 21 lutego 2019 r. od godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia odprzetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15