Rada Nadzorcza

Skład Prezydium Rady Nadzorczej:
Przewodniczący - Nowacki Robert
Z-ca Przewodniczącego - Zawierucha Andrzej
Sekretarz - Adamczyk Anna

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczaca - Kuc Halina
Z-ca Przewodniczącego - Jęczmiński Adam
Sekretarz - Mazur Anna
Członek - Molęda Krzysztof


Skład Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:
Przewodniczacy - Pietraszkiewicz Michał
Z-ca Przewodniczącego - 
Sekretarz - 
Sekretarz - Krzysztof Ciosek od 07 lipca 2020 r.
Członek - Grosicki Stanisław

Skład Komisji Mieszkaniowej Handlu i Usług:
Przewodniczacy - Surgiel Marek
Z-ca Przewodniczącego - Kunecka Danuta
Sekretarz - Serafin Zbigniew
Członek - Misiorek Janusz

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15