Rada Nadzorcza

Skład Prezydium Rady Nadzorczej:
Przewodniczący - Nowacki Robert
Z-ca Przewodniczącego - Zawierucha Andrzej
Sekretarz - Adamczyk Anna

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczaca - Kuc Halina
Z-ca Przewodniczącego - Jęczmiński Adam
Sekretarz - Mazur Anna
Członek - Molęda Krzysztof


Skład Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:
Przewodniczacy - Pietraszkiewicz Michał
Z-ca Przewodniczącego - Ruciński Tomasz
Sekretarz - Słabiak Arkadiusz  do 30 czerwca 2020 r.
Sekretarz - Krzysztof Ciosek od 07 lipca 2020 r.
Członek - Grosicki Stanisław

Skład Komisji Mieszkaniowej Handlu i Usług:
Przewodniczacy - Surgiel Marek
Z-ca Przewodniczącego - Kunecka Danuta
Sekretarz - Serafin Zbigniew
Członek - Misiorek Janusz


Drukuj   E-mail