Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
      ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
      Osiedle Świętokrzyskie,
      25-432 Kielce

      tel. (41) 331-75-56
      fax. (41) 331-06-38

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Nr rach. bankowego opłat czynszowych:
   31 1020 2629 0000 9802 0014 6159 PKO BP I/OM KIELCE

Nr rach. bankowego opłat lokali użytkowych:
   83 1750 1110 0000 0000 0840 1737 RB S.A. O/KIELCE

W zasobach Spółdzielni znajduje się:
   - 3641 mieszkań w zabudowie wysokiej wielorodzinnej,
   - 48 domków jednorodzinnych,
   - 230 lokali użytkowych.
Powierzchnia gruntów ogółem wynosi: 42,3 ha

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15