Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu - mgr inż. Artur Kozub

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy - Elżbieta Pasternak

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych - inż. Tadeusz Fedyk


Drukuj   E-mail