Komunikat w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych Spółdzielni Mieszkaniowej „WICHROWE WZGÓRZE”

K O M U N I K A T

W SPRAWIE PRZYSTAPIENIA DO SPORZĄDZENIA PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „WICHROWE WZGÓRZE”

  

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Świętokrzyskiego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach zawiadamia, że rozpoczęto procedurę opracowania Projektu Stałej Organizacji Ruchu na drogach  wewnętrznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze”.

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do ww. projektu.

Procedura składania wniosków:

 • Ewentualne wnioski mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 30.07.2021r. za pośrednictwem Rady Nieruchomości budynku, w którym Państwo zamieszkujecie albo bezpośrednio do sekretariatu biura Spółdzielni ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73 – osobiście lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Wnioski i uwagi złożone po upływie określonego powyżej terminu zostaną pozostawione się bez rozpatrzenia.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.wichrowe.pl lub w siedzibie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje w tej sprawie  można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 20 obok Kasy, tel. 41 3317556 w. 27.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

„Wichrowe Wzgórze”

Wniosek do pobrania

 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE

W SPRAWIE KONSULTACJISPOŁECZNYCH PROJEKTU „STRATEGIIROZWOJU MIASTA KIELCE 2030+ WKIERUNKU SMART CITY”

Zapraszam mieszkańców miasta Kielce, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się w proces opracowywania strategii rozwoju naszego miasta do wzięcia udziału w procesie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”. Zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w ten proces, poprzez zapoznanie się z ww. dokumentem i przekazanie swoich uwag do projektu. O wynikach konsultacji prezydent poinformuje na oficjalnej stronie internetowej Miasta w terminie do 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

Ogłoszenie o konsultacjach

K O N K U R S na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy lub teren wokół nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze”.

Kielce, 28 czerwca 2021r.

K O N K U R S

na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy lub teren wokół nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze”.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy lub teren wokół nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach.

 

Termin składania zgłoszeń     -         do 15 lipca 2021r.

Karta zgłoszeniowa - do pobrania na stronie www.wichrowe.pl lub siedzibie Spółdzielni pok. nr 4

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:

 • Kategoria I - balkon/loggia,
 • Kategoria II - ogródek przydomowy, taras i teren nieruchomości.

Podział nagród na poszczególne miejsca jest następujący: I miejsce – 250 zł, II miejsce – 150 zł, III miejsce – 100 zł. Nagroda będzie w formie karty podarunkowej na zakupy w jednym z agrocentrów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego osiedla do wzięcia udziału w konkursie!

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Harmonogram konkursu

Regulamin konkursu

KOMUNIKAT W SPRAWIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach informuje, że z powodu obowiązującego stanu epidemii Walne Zgromadzenie nie zostało zwołane w terminie określonym w art.83 ust 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2020.1465 z późn. zm.) tj. do 30 czerwca 2021r.

Informujemy jednak, że:

 1. Nadal obowiązuje art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z późn. zm.)
  . Zgodnie z nim, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ww. ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Innymi słowy, tradycyjne walne zgromadzenie członków spółdzielni winno być zwołane w terminie do 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii. Na chwilę obecną ów stan w naszym kraju trwa nadal.
 2. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.1054). Na chwilę obecną § 26 ust. 1b rzeczonego rozporządzenia określa liczbę uczestników w zgromadzeniu jako nie większą niż 150. Jest to naszym zdaniem zbyt mały limit, nie gwarantujący bezpiecznego udziału wszystkich chętnych Członków w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Zarząd czyni przygotowania do zwołania Walnego Zgromadzenia na przełomie sierpnia i września 2021 roku w formie stacjonarnej przyjmując, że do tego czasu wymienione powyżej w pkt. 1 i 2 przepisy zostaną uchylone lub złagodzone (np. poprzez zwiększeniu limitu uczestników) i pozwoli to na przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia bez przeszkód w zgodzie z literą prawa.
 4. Zarząd Spółdzielni na bieżąco monitoruje aktualną sytuację epidemiczną oraz regulacje prawne w tym zakresie. O wszystkich szczegółach dotyczących zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd będzie informował na bieżąco
  z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia czasowego zgodnego
  z obowiązującymi aktualnie aktami prawnymi.

Zarząd Spółdzielni

Program TVP4K

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” informuje, że w dniu

10.06.2021 r. w sieci telewizji kablowej został uruchomiony na kanale 44 Mux5 program TVP4K — transmitujący mecze Mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Do odbioru tego programu konieczny jest odbiornik telewizyjny przystosowany do odbioru programów w standardzie DVBT2 4K. Informacje techniczne pod numerami telefonów: 41 345 40 93, 606 103 253, 602 366 234.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15