Ogłoszenia i informacje

Harmonogram wymiany wodomierzy I Termin

Bp. Jaworskiego 10 - 15.10.2020 godz. 10:00 – 19:00 Klatka 1 do 6

Bp. Jaworskiego 10 - 16.10.2020 godz. 17:00 – 19:00 Klatka 7

Bp. Jaworskiego 26 - 16.10.2020 godz. 13:00 – 17:30 Klatka 1

Prace konserwacyjne

SM "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach informuje, że w terminie 31.07.2020 r. w godz. 23:00 do 01.08.2020 do godz.  5:00 będą przeprowadzane prace konserwacyjne przez operatora telefonii. 

Wszelkie awarie należy zgłaszać pod nr tel. 536-218-886

Przerwy w dostawie ciepła na potrzeby cieplej wody użytkowej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach informuje, że planowana przerwa w dostawie ciepłej wody, w związku z pracami na magistralach sieci ciepłowniczych spółki MPEC Kielce wystąpi w dniach 24 — 30.08.2020 r.

(Zalecamy zakręcenie zaworu odcinającego ciepłą wodę w mieszkaniu, aby wodomierz w tym okresie nie wskazywał jej zużycia)

Ważne informacje dla mieszkańców

  1. Centralne ogrzewanie

Zawory termostatyczne przy grzejnikach służą do utrzymywania w mieszkaniu zadanej temperatury – po ustawieniu odpowiedniej nastawy dla pomieszczenia (np. na „3”) , nie zachodzi potrzeba ponownej regulacji. Wartości nastaw – 1, 2, 3, 4, 5 – są umowne, oznaczają przybliżoną wartość temperatury w mieszkaniu. Każdy z zaworów może mieć nieco inne wartości nastaw dla zadanej temperatury.

Okna na klatkach schodowych ustawiamy w pozycji „mikrowentylacja”. W razie konieczności pozbycia się przykrych zapachów, okno otwieramy do momentu przewietrzenia klatki schodowej i zamykamy ustawiając klamkę okna w położeniu skośnym.

Koszty strat ciepła wynikające z niewłaściwej wentylacji części wspólnych, ponoszone są przez wszystkich Mieszkańców bloku.

  1. Wentylacja

 Wentylacja w mieszkaniach – w celu optymalizacji strat ciepła i utrzymania odpowiedniej wilgotności, pomieszczenia w mieszkaniu wentylujemy w sposób ciągły – za pomocą nawiewników okiennych lub ustawiając okna w pozycji „mikrowentylacja” (skośne położenie klamki okna).

  1. Kanalizacja

Chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, patyczki kosmetyczne, odpadki kuchenne, tłuszcze, ścierki, elementy z tworzyw sztucznych, żwirek dla kota, podpaski, pieluchy – są przyczyną zatorów sieci kanalizacyjnej. Wyrzucanie w/w materiałów do ubikacji skutkuje koniecznością wykonania kosztownego udrażniania rurociągów. Koszty usuwania zatorów kanalizacji ponoszą wszyscy Mieszkańcy.

  1. Woda

Należy usuwać lub zgłaszać wszystkie nieszczelności instalacji i punktów czerpalnych zarówno w mieszkaniu jak i  w częściach wspólnych budynku. Kapanie z kranu, nieszczelna spłuczka czy kapiąca rura w piwnicy – przyczyniają się do tzw. niedoborów wody w bloku. Dbanie o szczelność instalacji wodnej ma wpływ na zmniejszenie dopłaty do wody.

  1. Prace remontowe

Wszelkie roboty remontowe w mieszkaniach należy zgłaszać do Spółdzielni. Spółdzielnia wydaje warunki prowadzenia prac, dzięki czemu Mieszkańcy otrzymują informację jak w sposób bezpieczny i prawidłowy przeprowadzić remont, nie powodując uciążliwości dla pozostałych Mieszkańców. Obowiązek wywozu odpadów budowlanych oraz utrzymanie porządku na klatce schodowej spoczywa na użytkowniku mieszkania. Zabronione jest wyrzucanie gruzu do pojemników w altanach. Gruz należ składować w workach budowlanych w rogu altany lub przy altanie śmietnikowej.

  1. Bezpieczeństwo

Pozostawianie wszelkich przedmiotów na klatkach schodowych to zagrożenie zdrowia i życia w np. w przypadku ewakuacji. Składowanie materiałów palnych zarówno w częściach wspólnych jak i komórkach lokatorskich piwnic bloków stwarza ryzyko wystąpienia pożaru. W trosce o bezpieczeństwo zdrowia i życia Mieszkańców, Spółdzielnia kategorycznie zabrania w/w praktyk.

  1. Zasady selektywnej zbiórki odpadów dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kielce:

http://www.um.kielce.pl/zasady-selektywnej-zbiorki/

oraz: https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

swoją wiedzę na temat segregacji odpadów można sprawdzić:

https://segregujna5.um.warszawa.pl/sprawdz-sie/

 

Prace na magistrali wodosiągowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach informuje o planowanych pracach na magistratli wodociągowej w dniu 10.08.2020 r. od godz. 14:00. 

W wyniku prowadzenia prac mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do budynków i szeregów domów jednorodzinnych: 

Bpa Jaworskiego 2,4,6,8,10,14,16,18,20,22

J.N. Jeziorańskiego 31, 33,35, 37, 39,41, 43 47, 55,59,61,63

Planowane prace związane są z naprawą awarii wodociągu przez Wodociągi Kielce.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy 

Lokal do wynajęcia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe wzgórze" w Kielcach wynajmie lokalu przy
ul. Jeziorańskiego 67 (I piętro) o powierzchni 52,71 m2  oraz lokal o powierzchni 48,98 m2 

Lokale wolne od 01.06.2020 r. 
Informacje udzielamy pod numerem telefonu: 536-218-886 lub 41 331-75-56 wew 23.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15