Ogłoszenia i informacje

KIELECKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Od 27.09.2021r.startuje głosowanie w kolejnej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego i potrwa ono do 11.10.2021r. Zachęcamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w głosowaniu i wybranie projektów związanych z Osiedlem Świętokrzyskim. Projekty związane z Osiedlem Świętokrzyskim:

Inwestycyjny duży
„SKWER – OGRÓD Z ELEMENTAMI SENSORYCZNYMI - DI15

Inwestycyjny mały
„BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZESZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 5, UL.J.N.JEZIORAŃSKIRGO 67 W KIELCACH” - MI30
WYBIEG DLA PSÓW „PSIA ŁĄKA” - MI43

Nieinwestycyjny
„OSIEDLE ŚWIĘTOKRZYSKIE ŁĄCZY POKOLENIA – FESTYN RODZINNY” - N12
„AKTYWNOŚĆ RODZI POZYTYWNOŚĆ” - N31
„JAK ZOSTAĆ SŁAWNYM AKTOREM I ZDOBYĆ OSCARA – WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” - N43
„DO ZACZYTANIA JEDEN KROK – NOWE KSIĄŻKI DLA FILII NR 5,10 I 11 MBP W KIELCACH” - 49

Jeżeli potrzebujesz pomocy w głosowaniu to zapraszamy do:
Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze”, Miejskiej Biblioteki Publicznej -Filia nr 11, Kieleckiego Domu pod Fontanną tam uzyskasz pełne wsparcie w głosowaniu na wybrane przez Ciebie projekty
Osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu, czy telefonu komórkowego mogą oddać głos osobiście w Klubie Seniora przy ul. J.N.Jeziorańskiego 75

Konkurs na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy lub teren wokół budynku rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy lub teren wokół nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach.

Spośród zgłoszonych balkonów wyróżniono:

 • I miejsce - ogródek przy budynku ul. J.N. Jeziorańskiego 119,
 • II miejsce - ogródek przy budynku ul. J.N. Jeziorańskiego 103,
 • III miejsce - ogródek i balkon w budynku przy ul. J.N. Jeziorańskiego 107.

Laureaci konkursu zostali telefonicznie zaproszeni po odbiór nagród.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i zapraszamy do zabawy w przyszłym roku!

Komisja Konkursowa

J.N. Jeziorańskiego 119

 

J.N. Jeziorańskiego 103

J.N. Jeziorańskiego 107

Kielecki Budżet Obywatelski

Kielce, 27 września 2021r.

Szanowni Państwo!

 

Od 27 września 2021r. startuje głosowanie w kolejnej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego i potrwa ono do 11 października 2021r. Zachęcamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w głosowaniu i wybranie projektów związanych z Osiedlem Świętokrzyskim.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w głosowaniu to zapraszamy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach – tu uzyskasz pełne wsparcie w głosowaniu na wybrane przez Ciebie projekty.

Projekty związane z Osiedlem Świętokrzyskim to:

 • INWESTYCYJNY DUŻY

„Skwer - ogród z elementami sensorycznymi”

Identyfikator zadania - GŁOSOWANIE : DI15

Lokalizacja:
działka nr 869/28 Przed Miejską Biblioteką Publiczną filia nr 11

(teren miejski pomiędzy budynkiem Jaworskiego 6 a budynkiem dawnej szkoły)

koszt zadania po weryfikacji:           299.504,00 zł

 • INWESTYCYJNY MAŁY

„Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 5, ul. Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach”

Identyfikator zadania - GŁOSOWANIE : MI30

Lokalizacja:
Plac przedszkolny przy Przedszkolu Samorządowym nr 5, 25-430 Kielce ul. Nowaka Jeziorańskiego 67

koszt zadania po weryfikacji:           165.000,00 zł

 • INWESTYCYJNY MAŁY

Wybieg dla psów "Psia Łąka"

Identyfikator zadania - GŁOSOWANIE : MI43

Lokalizacja:
Obręb: 0007; działka nr 871/3, ulica Ignacego Daszyńskiego (obok budynku 25)

koszt zadania po weryfikacji:           70.000,00 zł

 • NIEINWESTYCYJNY

„Osiedle Świętokrzyskie łączy pokolenia’’ – festyn rodzinny”

Identyfikator zadania - GŁOSOWANIE : N12

Lokalizacja:
Obręb: 0007; działka nr 871/3, ulica Ignacego Daszyńskiego (obok budynku 25)

koszt zadania po weryfikacji:           26.000,00 zł

 • NIEINWESTYCYJNY

Aktywność rodzi pozytywność”

Identyfikator zadania - GŁOSOWANIE : N31

Lokalizacja:
25-433 Kielce, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 75 -

koszt zadania po weryfikacji:           15.000,00 zł

 

 • NIEINWESTYCYJNY

"Jak zostać sławnym aktorem i zdobyć Oscara" – warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży

Identyfikator zadania - GŁOSOWANIE : N43

Lokalizacja:
Dom Kultury „Sabat” - Osiedle Świętokrzyskie, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

koszt zadania po weryfikacji:           30.000,00 zł

 • NIEINWESTYCYJNY

„Do zaczytania jeden krok - nowe książki dla filii nr 5, 10 i 11 MBP w Kielcach”

Identyfikator zadania - GŁOSOWANIE : N49

Lokalizacja:
Filia nr 11 -  ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 53, Filia nr 10 - ul. M. Konopnickiej 5 Filia nr 5 - ul. Warszawska 147.

koszt zadania po weryfikacji:           30.000,00 zł

 

 

GŁOSUJEMY ZATEM NA: DI15, MI30, MI43, N12, N31, N43 i N49

Jak zagłosować?

 • Głosujemy od 27.09.2021r. do 11.10.2021r.
 • Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Miasta Kielce, który może głosować wyłącznie jeden raz.
 • W celu zapewnienia jednokrotności głosowania podaje się: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz numer telefonu, na który zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym oddanie głosu. Po wprowadzeniu do formularza do głosowania kodu aktywacyjnego głos zostaje zapisany w systemie do głosowania. Na jeden numer telefonu może zostać wysłany maksymalnie 1 sms z kodem potwierdzającym oddanie głosu.
 • W przypadku osób poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego/ opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. W tym celu należy wybrać właściwy formularz, odrębny dla osób poniżej 13 roku życia.
 • Głosowanie odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Budżet obywatelski – Idea Kielce pod adresem internetowym www.bo.kielce.eu
 • Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, telefonu komórkowego zapewnia się możliwość oddania głosu w zorganizowanych na terenie Miasta Kielce punktach do głosowania. W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania w punkcie konieczne będzie okazanie upoważnionemu pracownikowi punktu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Po zweryfikowaniu tożsamości osoby głosującej pracownik punktu potwierdza oddanie głosu przez zatwierdzenie formularza do głosowania unikalnym kodem. Wykaz punktów, o których mowa będzie dostępny na stronie Budżet obywatelski – Idea Kielce pod adresem internetowym www.bo.kielce.eu.
 • W ramach jednego głosu można wybrać z listy projektów dopuszczonych do głosowania maksymalnie:
 • 1 projekt inwestycyjny duży,
 • 2 projekty „zielone”,
 • 3 projekty inwestycyjne małe,
 • 4 projekty nieinwestycyjne.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w głosowaniu to zapraszamy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach – tu uzyskasz pełne wsparcie w głosowaniu na wybrane przez Ciebie projekty.

                                                                       Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Wichrowe Wzgórze”

Dyżur członka Rady Nadzorczej

W najbliższy wtorek w dniu 07.09.2021r. od godziny 15.00 do godz. 17.00 członek Rady Nadzorczej będzie pełnił swój pierwszy dyżur po wakacyjnej przerwie.

Dyżury członków Rady Nadzorczej będą się odbywać w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach  od 15.00 do 17.00. Dyżury członków Rady Nadzorczej będą się odbywać w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach  od 15.00 do 17.00.

Przerwa w dostawach ciepła w dniach 25-26.08.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach informuje, iż w związku z awarią w Elektrociepłowni Kielce, w dniach 25-26.08.2021 r. wystąpi przerwa w dostawach ciepła dla potrzeb przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej.

Niezbędnych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Dyrektor ds. Eksploatacji Pan Zygmunt Czerwiak tel. 602-316-318.
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Wykaz prac wykonywanych w godzinach nadliczbowych

Poniższa lista określa rodzaj zgłoszeń, które konserwator może zrealizować w godzinach 22:00 — 7:00 oraz w soboty, niedziele i święta na rzecz Mieszkańców Spółdzielni. Wszelkie inne zgłoszenia nie będą traktowane jako pilne i będą realizowane w dniach roboczych w godzinach 7:00 - 22:00

Grupa hydrauliczna:
1 . Zalanie z mieszkania powyżej / z dachu.
2. Zalanie z grzejnika / śrubunku / odpowietrznika / zaworu C.O.
3. Przeciek przy wodomierzu ( nie trzymają zawory przed wodomierzem)
4. Brak wody cieplej i zimnej ( w co najmniej 3 mieszkaniach I budynku lub 3 mieszkań w różnych budynkach, zasilanych z I hydroforni)
5. Zalanie fekaliami mieszkania / piwnic
6. Fetor na klatce i przed budynkiem
7. Otwarty właz studni / komory tunelu / pokrywy wpustu burzowego

Koszty powyższych prac, zależnie od ustalonej przyczyny, będą obciążały Mienie Spółdzielni lub Nieruchomość wspólną lub Mieszkańca.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15