Ogłoszenia i informacje

Do wynajęcia wolny lokal handlowo - usługowy

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach Ul. J.N.Jeziorańskiego 73

ogłasza, iż posiada do wynajęcia wolny lokal handlowo - usługowy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:

 1. J.N.Jeziorańskiego 77 (parter- budynek ,,Poczty”) o powierzchni – 93,60 m² 

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 41-331-75-56 wew. 23 lub 536- 218 - 886

Zakończenie prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania.

INFORMACJA
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach informuje:

Do dnia 13.09.2019r. należy zakończyć wszelkie prace remontowe na instalacji centralnego ogrzewania.

Po tym terminie sieć i instalacja c.o. będą uzupełnione do parametrów pracy w celu właściwego przygotowania do sezonu grzewczego 2019-2020.


Wszystkie zawory grzejników należy odkręcić na „5". 

W przypadku stwierdzenia usterek / przecieków prosimy o zgłaszanie w/w do Działu Technicznego lub na Dziennik Zgłoszeń Spółdzielni Nr tel. 41 331 89 42

Awaria sieci ciepłowniczej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wichrowe Wzgórze: w Kielcach informuje, iż w dniu 16-17.01.2020 mogą wystąpić zakłócenia w dostawie ciepła i ciepłej wody w związku z awarią sieci ciepłowniczej przy ul. Bp. Jaworskiego w Kielcach

Wynajem lokali handlowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wichrowe Wzgórze” w Kielcach ul. J.N.Jeziorańskiego 73
ogłasza, iż posiada do wynajęcia wolne lokale handlowo - usługowe
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:

ul. J.N.Jeziorańskiego 77 (budynek poczty) o powierzchni - 41,06m²

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 41-331-75-56 wew. 23 lub 536- 218 - 886

Harmonogram wymiany wodomierzy 02.12 -09.12.2019

Nieruchomość Data wymiany Godziny wymiany
Jeziorańskiego 113 02.12.2019 10:00 - 14:00
Jeziorańskiego 115 02.12.2019 14:00 - 16:00
Jeziorańskiego 117 02.12.2019 15:00 - 16:30
Jeziorańskiego 137 02.12.2019 16:00 - 18:30
     
Jeziorańskiego 103 03.12.2019 10:00 - 16:00
Jeziorańskiego 107 03.12.2019 10:00 - 16:00
Jeziorańskiego 105 03.12.2019 16:00 - 18:00
Jeziorańskiego 109 03.12.2019 16:00 - 18:00
     
Jeziorańskiego 123 04.12.2019 10:00 - 14:00
Jeziorańskiego 121 04.12.2019 10:00 - 14:00
Jeziorańskiego 119 04.12.2019 14:00 - 15:30
Jeziorańskiego 129 04.12.2019 16:00 - 18:30
Jeziorańskiego 131 04.12.2019 16:00 - 18:30
     
Jeziorańskiego 83 05.12.2019 10:00 - 13:00
Jeziorańskiego 85 05.12.2019 13:00 - 16:00
Jeziorańskiego 89 05.12.2019 16:00 - 18:00
Jeziorańskiego 91 05.12.2019 17:00 - 19:00
     
Jeziorańskiego 31 06.12.2019 14:00 - 15:30
Jeziorańskiego 45 06.12.2019 12:00 - 15:00
Jeziorańskiego 49 06.12.2019 15:00 - 17:00
Jeziorańskiego 51 06.12.2019 17:00 - 18:30
     
Jeziorańskiego 55 09.12.2019 15:00 - 17:00
Jeziorańskiego 57 09.12.2019 15:00 - 17:00
Jeziorańskiego 59 09.12.2019 12:00 - 15:00
Jeziorańskiego 63 09.12.2019 16:00 - 17:00
Jeziorańskiego 95 09.12.2019 17:00 - 19:00

 Telefon do kierownika ekipy montażowej: 504-106-380

I i II część Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach zwołuje na dzień 5 czerwca 2019r. ( środa ) o godz. 17,30 - I część Walnego Zgromadzenia
Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Domu Kultury „Sabat”
przy ul. Nowaka Jeziorańskiego 73.

Członkowie Spółdzielni ( wg stanu na 31.12.2018r.) mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście lub przez wskazanego pisemnie pełnomocnika za okazaniem aktualnego dowodu osobistego. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

PORZĄDEK OBRAD I CZEŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:
 • mandatowo - skrutacyjnej
 • wnioskowej
 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 2. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018r
 5. Informacja z wykonania uchwał i wniosków przekazanych przez Walne Zgromadzenie z 2018r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania części kosztów remontów elewacji w 3 budynkach.
 8. Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego, przedterminowego rozwiązania użytkowania wieczystego działek, stanowiących własność Gminy Kielce, o łącznej powierzchni 5 720 m2 w związku z pismem Prezydenta Miasta Kielc z dnia 20.07.2018r.
 1. Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego, przedterminowego rozwiązania użytkowania wieczystego działek, stanowiących własność Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni 28 940 m2 w związku z pismem Prezydenta Miasta Kielc z dnia 23.07.2018r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Wichrowe Wzgórze” realizacji w latach 2020-2025 inwestycji polegającej na wykonaniu nowych sieci CCW na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach w ramach posiadanych środków.
 2. Sprawozdanie komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
 4. Zakończenie obrad I części Walnego Zgromadzenia.

oraz

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach zwołuje na dzień 6 czerwca 2019r. ( czwartek ) o godz. 17,30 - II część Walnego Zgromadzenia
Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Domu Kultury „Sabat”
przy ul. Nowaka Jeziorańskiego 73.

Członkowie Spółdzielni ( wg stanu na 31.12.2018r.) mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście lub przez wskazanego pisemnie pełnomocnika za okazaniem aktualnego dowodu osobistego. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

PORZĄDEK OBRAD II CZEŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:
 • mandatowo - skrutacyjnej
 • wnioskowej
 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 2. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018r
 5. Informacja z wykonania uchwał i wniosków przekazanych przez Walne Zgromadzenie z 2018r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania części kosztów remontów elewacji w 3 budynkach.
 8. Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego, przedterminowego rozwiązania użytkowania wieczystego działek, stanowiących własność Gminy Kielce, o łącznej powierzchni 5 720 m2  w związku z pismem Prezydenta Miasta Kielc z dnia 20.07.2018r.
 1. Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego, przedterminowego rozwiązania użytkowania wieczystego działek, stanowiących własność Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni 28 940 mw związku z pismem Prezydenta Miasta Kielc z dnia 23.07.2018r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Wichrowe Wzgórze” realizacji w latach 2020-2025 inwestycji polegającej na wykonaniu nowych sieci CCW na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach w ramach posiadanych środków.
 2. Sprawozdanie komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
 4. Zakończenie obrad II części Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie materiały na Walne Zgromadzenie, w tym sprawozdania i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1300 w pokoju nr 4 oraz we wtorki w godzinach 900 - 1700 w pokoju nr 7, od dnia 14 maja 2019r.

Od dnia 22 maja 2019r. zostaną wyłożone projekty uchwał zgłoszone przez członków Spółdzielni, Zarząd lub Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Druk pełnomocnictwa można składać w pokoju nr 7.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15