INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WICHROWE WZGÓRZE” w Kielcach informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz przysługujących im prawach.


Administratorem Danych Osobowych jest:
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73, 25-432 Kielce
KRS 0000073408
Tel: 41 331-75-56

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółdzielnię wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu zarządzania nieruchomościami wspólnymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności:
• Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami),
• Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1892
z późniejszymi zmianami),
• Ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 1560
z późniejszymi zmianami),
• Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity : Dz.U. 2016 poz.1610 z późniejszymi zmianami).

Z powyższych względów podawanie Spółdzielni danych osobowych jest niezbędne.
Spółdzielnia informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zaprzestanie przetwarzania i usunięcie danych osobowych nastąpi w przypadku wygaśnięcia stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Spółdzielnią.
Podane przez Państwa dane nie będą powierzane podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których powierzenie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla zapewnienia prawidłowego procesu zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową oraz w sytuacjach jeżeli będą tego nakazywały przepisy prawa.
Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail rk@ncnetcom.pl lub adresem pocztowym:


Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73, 25-432 Kielce

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15