Zaległe opłaty odbiorców telewizji kablowej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach informuje, że zgodnie z zawartą umową, zaleganie przez Odbiorcę z opłatą za telewizję kablową ( składnik opłaty czynszowej ) przez okres dwóch miesięcy daje Dostawcy prawo do odłączenia sygnału.
Telewizja Kablowa:
Ponowne udostępnienie sygnału nastapi po uregulowaniu zaległości. 
Opłata aktywacyjna po czasowym zawieszeniu usługi na życzenie abonenta wynosi 25,00 zł w kasie Spółdzielni. 
Internet:
Opłata aktywacyjna po czasowym zawieszeniu usługi na życzenie abonenta wynosi 25,00 zł w kasie Spółdzielni.


Drukuj   E-mail