Przetarg XIII

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze" w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:

Zad. I. Przegląd wentylacji w budynkach wielorodzinnych
Zad. II. Wymiana sieci cew na obszarze wymiennika W4

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9.00- 14.00
Zad. I, II-pokój nr. 6 tel. 41-331-75-56 wew.17.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe ww. pokojach do dnia 12.09.2019 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni, pok. nr 19 lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr R.B. S.A. O/Kielce nr. 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni - pok. nr 8, w dniu 13 września 2019 r. o godz.:
Zad. I-12:00
Zad. II-12:30

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


Drukuj   E-mail