Przetarg XII

Zarząd·Spótdzielni·Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach·ul Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy n/w zadania: 

Zad. I Remont klatek schodowych w budynku czteropiętrowym - szt. 9
Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9:00 - 14:00
Zad. I - pokój nr 6 - tel. 41-331-75-56 wew. 17

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w/w pokoju do dnia 12.09.2019 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni pok. nr 19 lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr R.B S.A. O/Kielce nr. 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni - pok. nr 8 w dniu 13 września 2019 r. o godz. 13:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


Drukuj   E-mail