Przetarg X

Zarząd Spółdzielni ieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze" w Kielcach ul.· Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73
ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:

  • Remont pomieszczeń Domu Kultury "Sabat"
  • Remont altan śmietnikowych
  • Wykonanie siłowni Outdoor fitness

Szczegółowe dane dotyczące realizacji zalnów.ienia i składania ofert zawarte są w, materiałach przetargowych, które można nabyć w siedzibie Spótdzielni - pokój
nr 19, obok kasy Spółdzielni, w cenie 50,41 zł brutto. Dodątkowych informacji udzielają branżowi inspektorzy nadzoru:

  • Zadanie nr 1, 2 pokój nr 9, tel. 41 331 75 56 wew. 21
  • Zadanie nr 3 - pokój nr 20, tel. 4i 331 75 56 wew. 27

Oferty należy składać do dnia 12.07.2019 r. do godziny 11.00 w sekretariacie Spoldzielni.
Otwarcie ofert nastąpi 12.07.2019 r. w siedzibie Spółdzielni prży ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73 - pokój nr 8

Zadanie 1 o godzinie 12.00
Zadanie 2 o godzinie 12.30
Zadanie 3 o godzinie 13.00

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu
bez podania przyczyny.


Drukuj   E-mail