Przetarg VIII

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Wichrowe Wzgórze” w Kielcach Ogłasza przetarg
na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i zawarcia unowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego położonego przy:

ulicy Marsz. Piłsudskiego 26/59
Budynek IX kondygnacyjny mieszkanie położone na I piętrze
o powierzchni 33,251112 M-2 (1 pokój kuchnia i łazienka)
Wartość rynkowa lokalu wynosi 91.100zt

 

Przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oraz ich pełnoletnich dzieci wspólnie z nimi zamieszkującymi odbędzie się w dniu 03.07.2019r. o godzinie 12.00
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w dniu przetargu
w kasie Spółdzielni lub na n/w Rachunek Bankowy do godz. 11.00
Jeżeli przetarg ograniczony nie dojdzie do skutku odbędzie się przetarg nie ograniczony od godz. 12.30 wadium jak wyżej wpłacić do godz. 11.30

Nr rachunku bankowego nr 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586

Dowód osobisty wraz z potwierdzeniem zapłaty okazać w dniu przetargu pok. nr 7

Z osobą wygrywającą przetarg zastanie zawarta Umowa Notarialna na ustanowienie odrębnej własności lokalu. Koszt zawarcia Aktu Notarialnego obciąża wygrywającego. Lokal można oglądać w dniach 25-27.06.2019r. w godz. 11:00 - 14.00
Klucze znajdują się w pokoju numer 7 tel. 41-331-75-56 wew. 18

Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin Przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważtnienia przetargu bez podania przyczyn.


Drukuj   E-mail