Przetarg VII

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze" w Kielcach
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73


ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:
1. Remont pomieszczeń w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej (korytarz i piętra klatka schodowa nr 1).
2. Wymiana wodomierzy na nowe z przemontowaniem modułów radiowych oraz wymiana ciepłomierzy w budynku wielorodzinnym ul. Daszyńskiego 25 w Kielcach.
3. Zimowe utrzymanie dróg osiedlowych, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów w sezonie zimowym 2020/2021 oraz 2021/2022

Szczegółowe dane dotyczące realizacji zamówienia i składania wniosków zawarte są w materiałach przetargowych, które można nabyć w siedzibie Spółdzielni - pokój nr 19 obok kasy Spółdzielni w cenie 50,41 zł brutto.

Dodatkowych informacji udziela:
zad. nr 1 - Dział Budowlany, pokój nr 6, tel. 41 331 75 56 w. 21.
zad. nr 2 i 3 - Dział Techniczny, pokój nr 20, tel. 41 331 75 56 w. 27.

Oferty należy składać do dnia 16.06.2020 r. do godziny 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi 16.06.2020 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73.
1. zadanie nr 1 o godzinie 12.00.
2. zadanie nr 2 o godzinie 12.30.
3. zadanie nr 3 o godzinie 13.00.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Drukuj   E-mail