Przetarg V

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe wzgórze" w Kielcach
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

ogłasza

przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań

Remont klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach.

Przetarg I. Malowanie klatek schodowych (1 budynek)

Przetarg II. Malowanie oraz wykonanie okładzin z płytek ceramicznych klatek schodowych (2 budynki)

Przetarg III. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych klatek schodowych (8 budynków)

Przetarg IV. Wymiana pochwytów PCV balustrad klatek schodowych (5 budynków)

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godzinach 9:00 - 14:00 - pokój nr 6 - tel. 41 331 75 56 wew. 17

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w ww. pokoju do dnia 23.04.2020 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni, pok. nr 19, lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni R.B. S.A. O/Kielce 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu. 

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto. Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2020 r. od godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienie przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


Drukuj   E-mail