Przetarg nieograniczony VI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze"
w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73
ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:

Zad. I. Remont ocieplenia scian budynku mieszkalnego wielorodzinnego W-70.
Zad. II. Legalizacja lub wymiana urządzeń pomiarowych energii cieplnej centralnego ogrzewania na ciepłomierze z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu.

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9.00- 14.00
- Zad.I, - pokój nr 6 - tel. 41 331 75 56 wew. 17
- Zad.li, - pokój nr 20 - jw. wew. 27

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w ww. pokojach do dnia 29.05.2019 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni pok. nr 19 lub
przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr R.B. S.A. O/Kielce nr. 481750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto.

Przetargi odbędą się w dniu 30 maja 2019 r. od godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


Drukuj   E-mail