Przetarg nieograniczony V

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze" w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73
ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadania:

1. Remont elewacji budynku użytkowego siedziby Spółdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny - osobiści, pokój nr 9 w godz. 9.00 - 14.00 lub telefonicznie nr tel. 41-331-75-56 wew. 21.
Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe ww. pokoju do dnia 29.04.2019 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni pok. nr 19 lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni:
R.B. S.A. O/Kielce 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.

Cena specyfikacji: 50,41 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.04.2019.r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


Drukuj   E-mail