Przetargi

Przetarg nieograniczony na Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych będących w zarządzaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Wichrowe Wzgórze” w Kielcach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wichrowe Wzgórze” w Kielcach
ul. Nowaka Jeziorańskiego 73 ogłasza przetarg nieograniczony na :


„Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych będących w zarządzaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Wichrowe Wzgórze” w Kielcach.

Zakres projektu i termin jego wykonania są zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , którą można nabyć w siedzibie Spółdzielni .
Koszt specyfikacji wynosi 50,41 zł., płatne w kasie Spółdzielni bezpośrednio przed jej odbiorem .
Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel. 41-331-75-56 wew.27.
Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia
14.05.2021 r. godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni .
Otwarcie ofert nastąpi 14.05.2021 r. o godz. 12.00.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 9:00 - 13:00 
Wtorek: 12:00 - 17:00  
Środa: 9:00 - 13:00  
Czwartek: 12:00 - 17:00 
Piątek: Kasa nieczynna