Przetarg nieograniczony IV

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze" w Kielcach ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:
Zad. I. Remont balkonów budynków wielorodzinnych.
Zad. lI. Projekt termodernizacji budynków wielorodzinnych.
Zad. IlI. Wykonanie i montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji budynku czteropiętrowego.
Zad. IV. Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Zad. V. Wymiana pochwytów PCV na poręczach balustrad w klatkach schodowych.

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9.00-14.00 - pokój nr 6, tel. 41/331-75-56 wew. 17

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w ww. pokoju do dnia 15.04.2019 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni, pok. nr 19 lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni RB. S.A. O/Kielce 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto.

Przetargi odbędą się w dniu 16 kwietnia 2019 r. od godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania prżyczyn.


Drukuj   E-mail