Przetarg nieograniczony III

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze" w Kielcach ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:

Zad. I. Wymiana poziomów cieplej i zimnej wody.
Zad. lI. Remont wiatrołapów.
Zad. IlI. Wymiana okien piwnicznych.
Zad. IV. Naprawa oświetlenia parkowego.
Zad. V. Remont altan śmietnikowych.
Zad. VI.Remont klatek schodowych - okładziny schodów.

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9.00-14.00
Zad. I-VI - pokój nr 6, tel. 41/331-75-56 wew. 17

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w ww. pokoju do dnia 6.03.2019 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni, pok. nr 19 lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni RB. S.A. O/Kielce 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto.

Przetargi odbędą się w dniu 7 marca 2019 r. od godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania prżyczyn.


Drukuj   E-mail