Przetarg nieograniczony II

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach ul. Jana Nowaka Jesiorańskiego 73

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw.zadań:

Zad. I. Montaż lamp z czujnikiem ru­chu na klatkach schodowych.

Zad. II. Remont instalacji odgromowej pomiary okresowe.

Zad. III. Remont klatek schodowych.

Zad. IV. Remont kominów wentylacyjnych.

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9.00-14.00
Zad. I-IV - pokój nr 6 - tel. 41 331-75-56 wew. 17.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe ww. pokoju do dnia 27.02.2019 r. po uprzednim dokonaniu
wpłaty w kasie Spółdzielni pok. nr 19 lub przelewu na rachunek bankowy Spóldzielni R.B. S.A. O/Kielce
48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.
Cena specyfikacji - 50,41 zł biutto.

Przetargi odbędą się w dniu 28 lutego 2019 r. od godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8.
Spółdzielnia zastrzega sobię piąwo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


Drukuj   E-mail