Przetarg nieograniczony

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe wzgórze" w Kielcach
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:
Przetarg 1. Termomodernizacja ścian 3 budynków wielorodzinnych
W-70 12(9)-kondygnacyjnych
Przetarg 2. Termomodernizacja ścian 4 budynków wielorodzinnych
W-70 5-kondygnacyjnych


Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9.00-14.00
-pokój nr 6 - tel. 41 331 75 56 wew. 17.

Zainteresowani mogą otrzymać materiaty przetargowe w ww. pokoju do dnia: 

19.02.2020 r. - przetarg nr 1,
20.02.2020 r. - przetarg nr 2, po uprzednim

dokonaniu wpłaty w kclsie Spółdzielni pok. nr 19 lub przelewu na rachunek
bankowy Spółdzielni R.B. S.A. O/Kielce 48 1750 1i10 0000 0000 0111 0586
i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto.

Przetargi odbędą się w dniu:
Przetarg 1 - 20.02.2020 r. od godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8.
Przetarg 2 - 21.02.2020 r. od godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


Drukuj   E-mail