Przetarg nieograniczony I

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze" w Kielcacl1, ul. Jana Nowaka Jeziorańiskiego 73

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:

Zad. I. Remont ocieplenia ścian 4 budynków mieszkalnych W-70 

Zad. II. Wykonanie schodów, parkingów oraz chodników

Zad. III. Naprawa cząstkowa ulic i ciągów pieszych

Zad. IV. Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9.00-14.00
Zad.I, IV - pokój nr 6 tel. 41/331-75-56 wew. 17
Zad.II, III- pokój nr 9 tel. 41/331-75-56 wew. 21

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w ww. pokojach do dnia 20.02.2019 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdziel­ni, pok. nr 19 lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr R.B. S.A. O/Kielce nr 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu. Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto.

Przetargi odbędą się w dniu 21 lutego 2019 r. od godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia odprzetargu bez podania przyczyn.


Drukuj   E-mail