Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach Ogłasza przetarg

na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy
Jana Nowaka Jezioranskiego 103/56

Budynek VIII piętrowy mieszkanie położone na parterze o powierzchni 33,25m2 (pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka) Wartość rynkowa lokalu wynosi 112,060zł.

Przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oraz ich pełnoletnich dzieci wspólnie z nimi zamieszkującymi odbędzie się w dniu 18.06.2018r. od godz. 11.00
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w dniu przetargu w kasie Spółdzielni lub na n/w Rachunek Bankowy do godz. 10.00
Jeżeli przetarg ograniczony nie dojdzie do skutku odbędzie się przetarg nie ograniczony od godz. 11.30 Wadium jak wyżej wpłacić do godz. 11.00
Rachunek Bankowy Raiffeisen Bank Polska S.A.O/Kielce nr 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586
Dowód osobisty wraz z potwierdzeniem zapłaty okazać w dniu przetargu pok. nr 7

Z osobą wygrywającą przetarg zastanie zawarta Umowa Notarialna na ustanowienie odrębnej własności lokalu. Koszt zawarcia Aktu Notarialnego obciąża wygrywającego.
Lokal można oglądać w dniach 13; 14 czerwiec 2018r. w godz. 11.00-14.00
Klucze znajdują się w Dziale Technicznym, parter obok kasy, tel. 41-331-75-56 wew. 27
Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin Przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Drukuj   E-mail