Przetargi

Przetarg III/2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wichrowe Wzgórze"

25-408 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73


Ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:

Zad. I Wykonanie schodów, parkingów oraz chodników na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach

Zad. II Wymiana tablic wstępnych w maszynowniach i oświetlenia szybów dźwigowych

Zad. III Remont kominów wentylacyjnych

Zad. IV Wymiana poziomów w piwnicach budynków

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9:00 do 14:00 

Zad. I - pokój nr 9 - tel. 41 331 75 56 wew. 21

Zad. II - IV - pokój nr 6 - tel. 41 331 75 56 wew. 17

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w ww. pokoju do dnia 16.03.2021 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni, pok. nr 19, lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni BNP PARIBAS O/Kielce 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu. 

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto.

Przetargi odbędą się w dniu 17.03.2021 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 73, pok. nr 8.

Zad. I godz. 12:00 

Zad. II godz. 12:30

Zad. III godz. 13:00  

Zad. IV godz. 13:30 

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15