Przetargi

Przetarg I/2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wichrowe Wzgórze"

25-408 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

Ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:

Przetarg 1-4. Termomodernizacja ścian zewnętrznych 4 budynków wielorodzinnych W-70

Przetarg 5. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic i ciągów pieszych na terenie SM

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godz. 9:00 do 14:00
Przetarg 1-4 - pokój nr 6 - tel. 41 331 75 56 wew. 17
Przetarg 5 - pokój 9 - tel. 41 331 75 56 wew. 21

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w ww. pokoju do dnia 17.02.2021 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni, pok. nr 19, lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni R.B. S.A. O/Kielce 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu. 

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto.

Przetargi odbędą się w dniu:
Przetarg 1-4 - 18.02.2021 r. godz. 12:00-13:00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8.
w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8. w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15