Terminy przyjęć członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „WICHROWE WZGÓRZE”
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. od 17.00 - do 19.00 w pok. nr 8.

Najbliższe dyżury odbędą się w dniach:
- 02 lipca 2019 r.
- 06 sierpnia 2019 r.
- 03 września 2019 r.
- 01 października 2019 r.
- 05 listopada 2019 r.
- 03 grudnia 2019 r.

 


Drukuj   E-mail