Jeżeli przeprowadzacie REMONT w mieszkaniu lub innym pomieszczeniu

Szanowni Mieszkańcy !
Jeżeli przeprowadzacie REMONT w mieszkaniu lub innym pomieszczeniu

NALEŻY ZADBAĆ O PORZĄDEK W KLATCE
- rozłożyć mokrą ścierkę i sprzątać pył cementowy,
aby sąsiedzi nie musieli go wnosić do swoich mieszkań.

Ponadto prosimy NIE WYRZUCAĆ GRUZU
DO POJEMNIKÓW W ALTANACH ŚMIETNIKOWYCH

GRUZ NALEŻY SKŁADAĆ W ZAMKNIĘTYCH WORKACH
PRZY ALTANIE ŚMIETNIKOWEJ LUB W ROGU ALTANY

Worki z gruzem zbierane są z altan 2 razy w miesiącu

W przypadku bardzo dużej ilości gruzu istnieje możliwość podstawienia kontenera na gruz (5 ton) w okolicy klatki schodowej lub altany śmietnikowej. W tym celu należy to zgłosić do Działu Technicznego w Spółdzielni (obok Kasy) tel. 41 331 75 56 wew. 27


Drukuj   E-mail