Budynek mieszkalny na działkach 894/515 i 894/517 przy ul. Ignacego Daszyńskiego 25.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wichrowe Wzgórze” zrealizowała budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym zlokalizowany na działkach nr ewidencyjny: 894/515 i 894/517 położonych w Kielcach przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego wg projektu budowlanego opracowanego przez Spółdzielnię Pracy „INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI”. Inwestycja obejmuje kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz decyzją Nr 273/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25.05.2012 r. znak: AU.III.6740.1.211.2012.AD zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Budynek jest zaprojektowany w technologii tradycyjnej, pięcio-klatkowy, z dachem płaskim oraz niezbędną infrastrukturą do jego użytkowania. W kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż podziemny na 31 stanowisk postojowych, wózkarnie, komórki lokatorskie, pomieszczenia porządkowe, węzeł cieplny. 

Dane charakterystyczne budynku: 
a) ilość kondygnacji: 
    nadziemne - 4 
    podziemne - 1 ( pomieszczenia techniczne, gospodarcze, stanowiska postojowe). 
b) liczba mieszkań - 56. 
c) powierzchnia zabudowy - 1088,8 m2. 
d) kubatura całkowita brutto - 16839,0 m3. 
e) kubatura ogrzewana - 12240,5 m3. 
f) powierzchnia użytkowa ogółem - 4715,3 m2. 
    powierzchnia użytkowa mieszkań - 3118,1 m2. 
    powierzchnia użytkowa komunikacji i pomieszczeń pozostałych - 1597,2 m2. 
g) ilość miejsc postojowych: 
    w garażu podziemnym - 31. 
    na parkingach przy budynku - 33. 


Drukuj   E-mail