24 garaże nr J. N. Jeziorańskiego 141, 143, 145

garaze 2- wybudowany zespół 24 garaży jednostanowiskowych, monolitycznych, wyposażonych w energię elektryczną, na działkach nr ewid. 2629/3, 854/11.

Drukuj